Wielkanoc > www.wielkanocne.pl

Święta Wielkanocne

Easter

Easter, also known as Pascha , the Feast of the Resurrection, the Sunday of the Resurrection, or Resurrection Day, is the most important religious feast of the Christian liturgical year, observed between late March and late April (early April to early May in Eastern Christianity). It celebrates the resurrection of Jesus, which his followers believe occurred on the third day after his death by crucifixion some time in the period AD 27 to 33 (see Good Friday). In the Roman Catholic Church, Easter is actually an eight-day feast called the Octave of Easter.

Wielkanoc

Nowości

Kiedy radość się obudzi

Zmartwychwstał Pan

Wielkanoc we Włoszech

Wielkanoc u nas

Powstanie Wielkiego Tygodnia

Ewangelia Judasza

Śmierć Jezusa - Teledysk

Wielkanoc w Czechach

Wielkanoc w Meksyku

Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych

Wiśniowy sad

Wielkanocny koszyczek

Zmartwychwstanie

Zwyczaje związane z palmami

Znaczenie Palmy Wielkanocnej

Niedziela Palmowa

Palma wielkanocna

Baranek wielkanocny

Jajko wielkanocne jako symbol

Woda jako symbol wielkanocny

Ogień jako symbol wielkanocny

Kroszonka w 8 krokach

Akademia Markowych Jaj w Fashion House Outlet Centre

Wydarzenia historyczne w dacie Wielkanocy

Daty Wielkanocy w latach 1995-2010

Datowanie Wielkanocy

Wigilia Paschalna - Liturgia

Śmigus dyngus

Wyspa wielkanocna

Rapa Nui - Easter Island

Wyspy Wielkanocne

Nadchodzi Wielkanoc

Jaja wielkanocne

Wielkanoc - Pascha

Tradycja Świąt Wielkiej Nocy

Wielkanocni tytani

Ćwierkające kurczaczki

Woda jako symbol wielkanocny

Woda jako symbol wielkanocny

Woda w przeciwieństwie do ognia wypełnia i kształtuje nasze ciało. Jest tak ściśle z nami związany, że bez niego umieramy. Człowiek pragnie wody.

Człowiek może obejść się bez wielu rzeczy, lecz pragnienie napoju jest w nim tak nieodzowne, iż konstytuuje pewne fundamentalne „otwarcie”.

Wiele kultur postrzegało wodę jako symbol szczególnych energii witalnych. W tradycji judeochrześcijańskiej woda stała się znakiem życia nadprzyrodzonego, przeobrażającego sam duchowy rdzeń człowieczeństwa.

Wodą Ducha jest łaska – dar darmo dany przez Chrystusa. Łaska Chrystusa przypomina studnię bez dna. Wszyscy mogą z niej czerpać.

Od momentu chrztu łaska wkroczyła w nasze życie. To ona nas formuje, odnawia, krzepi i uzdalnia do wydawania duchowych owoców.

Woda jest elementem kultu we wszystkich religiach. To narzędzie ożywiania, odmładzania, uzdrawiania, nie tylko w rzeczywistości ziemskiej, ale także po śmierci (pokrapianie zmarłego, np. w rytach egipskich).

Woda, podobnie jak światło, posiada w Biblii bardzo szerokie znaczenie. Jest ona symbolem Duch świętego i jego mocy stwórczej (Rdz. 1-2), znakiem ożywienia (Ez 36, 25; 37, 1-10), wierności Boga swojemu ludowi (Wj 17, 6). Woda jest także znakiem oczyszczającej pokuty.

Zarówno Stary Testament jak i Nowy Testament znają także niszczącą symbolikę wody (potop, zniszczenie wojska egipskiego).

Podstawowym rytem wody w liturgii jest sakrament chrztu. Natomiast użycie wody na początku Mszy św., tzw. pokropienie wodą (aspersja), nawiązuje właśnie do chrztu i pobudza do wdzięczności za łaskę Ducha Świętego otrzymaną w tym sakramencie. W rycie pogrzebu pokropienie wodą pobłogosławioną w pożegnaniu zmarłego przypomina fakt, że „chrzest jest wszczepieniem w życie wieczne”.

Religie pogańskie często stosowały wodę jako jako narzędzie oczyszczenia. W chrześcijaństwie modlitwy błogosławiące wodę celem użycia jej do oczyszczania pojawiły się na Zachodzie w liturgii galijskiej i wizygockiej. Dla wzmocnienia skutku działania dodawano sól (nawiązanie do gestu proroka Eliasza). Skrapianie wodą pobłogosławioną pomieszczeń było rozpowszechnione w klasztorach. Stąd najprawdopodobniej wywodzi się zwyczaj aspersji. Woda święcona jest używana także przy błogosławieniu innych przedmiotów czy osób.

Powrót

komentarze: